14. jūnijā mūsu draudzē sv. Misē pl.10:00 dziedāja Dricānu svēto apustuļu Simeona un Jūdas katoļu baznīcas garīgo dziesmu ansamblis “Almus”. Ansambļa vadītājs Jānis Trūps.