Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000099163
PVN reģ. Nr. LV90000099163
Juridiskā adrese: Klostera iela 2, Rīga, LV- 1050
Banka: SWEDBANK AS
SWIFT kods: HABALV22
IBAN kods: LV77HABA000140J051886

Draudzei piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (Finanšu ministrijas 2006. gada 24. novembra lēmums nr. 260)

Par aktuālo sabiedriskā labuma organizācijas statusu infomāciju var skatīt
http://www6.vid.gov.lv/VID_PDB/SLO