Tiek organizēts svētceļojums uz Tezē kopienas organizēto Eiropas jauniešu (17 – 35 gadi) tikšanos Vroclavā. Izbraukšana – 27. decembrī un atgriešanās – 2. janvārī. Aicinājums pieteikties pie draudzes prāvesta vai priestera Karola.

  • Event Date

    27, Dec 2019 - 27, Dec 2019

  • Start time-End time

  • Listed in