4. augustā pēc sv. Misēm plkst. 10. 00 un 18. 00 svētceļnieku Sarkaņi—Aglona tikšanās! Aicināti visi!

  • Event Date

    4, Aug 2019 - 4, Aug 2019

  • Start time-End time

  • Listed in