10.novembrī Caritas brīvprātīgo tikšanās
sv.Mise plkst. 10.00,
jauno telpu iesvētīšana, sadraudzības laiks!

  • Event Date

    10, Nov 2018 - 10, Nov 2018

  • Start time-End time

    10:00

  • Listed in