ŠŪNIŅAS TIKŠANĀS KĀRTĪBA

1) Slavēšana         ~10-15min

2) Savstarpēja dalīšanās           ~15min

3) Mācība         ~5min

4) Pārrunas         ~10-15min

5) Organizatoriski jautājumi     ~5min

6) Aizlūgumi          ~15min

Brāļu un māsu lūgšana

Ir svarīgi respektēt etapu secību un katra etapa laiku,

ņemot aktīvu dalību, izsakoties, pārrunājot un uzklausot citam citu.

SEPTIŅI   ŠŪNIŅAS   MĒRĶI

1)  Augt  mīlestībā  un  vienotībā  ar  Jēzu

2)  Augt  savstarpējā  brāļu  un  māsu  mīlestībā

3) Dalīties ar  citiem  mūsu  ticībā

4) Pilnveidot savu  kalpošanu  draudzē un Baznīcā

5) Palīdzēt un  saņemt  palīdzību

6) Gatavot jauno  šūniņas  atbildīgo

7)  Padziļināt  savu  kristieša  identitāti