2018.gada jūnijs (Euharistiskā procesija; Baznīcu nakts; Diānas un Jāņa sudrabkāzas; Vebināra 1.lekcijas viesis- Ināra Vārpa)