Kristus ciešanu nedēļas dievkalpojumi
Sv. M. Magdalēnas draudzē

CETURTDIENA
09. 04. Pēdējo Vakariņu piemiņas dievkalpojums
plkst. 19. 00 (on-line)

PIEKTDIENA
10. 04. Ekumēniskais Krustaceļš (no plkst. 13:05 – 14:00 Latvijas Radio 1. programmā, kā arī Radio Marija Latvija)
10. 04. Kunga Ciešanu dievkalpojums, plkst. 15. 00

SESTDIENA
11. 04. Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija
plkst. 18. 00 (on-line)

SVĒTDIENA
12. 04. Kunga Augšāmcelšanās dievkalpojumi,
plkst. 08. 00, 10. 00 un 18. 00 (on-line)

PIRMDIENA
13. 04. Otrās Lieldienas, Sv. Mises
plkst. 08. 00, 10. 00, un 18. 00 (on-line)

Draudzes informācija:

Alfas kurss tiek atcelts līdz Lieldienu laikam!
Katehēze bērniem tiek atcelta līdz Lieldienu laikam!
Sv. Rakstu lasīšanas grupa  turpināsies pēc Lieldienām!
Evaņģelizācijas grupa—Magdalēnas draudzes Evaņģēlija vēstneši tupināsies pēc Lieldienām! Grupas vadītāja: Olga Dadeka 28383586 un Jāzeps Bastēns t. 27513041
Katehēze pieaugušajiem turpināsies katru svētdienu attālināti tiešsaistē: http://www.magdalenasdraudze.lv/kateheze
(vēlāk materiāls būs pieejams draudzes mājas lapā):

Aicinām sekot dievkalpojumiem ONLINE no mūsu draudzes mājas lapas vai youtube kanālā: Magdalenastv

Sakarā ar Korona vīrusa pandēmiju no 16. marta priesteri nesvinēs sv. Mises publiski (kopā ar tautu)! Bīskapi aicina ticīgo tautu turpmāk līdz valdības noteikto ierobežojumu atcelšanai piedalīties dievkalpojumos ar Radio Marija Latvija, Latgales radio un citu masu mediju starpniecību. Baznīcas, lūgšanu vietas netiek slēgtas. Priesteri būs pieejami lai uzklausītu Grēksūdzes un apmeklētu slimos. Kristības, laulības un bēres var tikt svinētas ierobežotā piederīgo skaitā!

Lūk, tavs Ķēniņš nāk pie tevis. (Zah 9, 9)

 

Kungs Jēzu, – Debesīs Tu sēdi savā tronī, šeit lejā – uz ēzelīša. Kristu, kas esi Dievs, Tu dzirdi eņģeļu slavas dziesmas un Tavu bērnu himnas, kas Tev sauc: “Tu esi svētīts, kas nāc saukt atpakaļ Ādamu!”

Lūk, mūsu Karalis, maigs un miera pilns, sēž uz ēzelīša. Viņš nāk steigšus, lai pieņemtu savas ciešanas un noceltu grēkus. Vārds, Dieva gudrība, sēdēdams dzīvnieka mugurā, vēlas izglābt visas radības, kam dāvāts saprāts.

Ēzelītis nes To, kas pats nes ķerubu pulkus un kas savā laikā pacēla Eliju debesīs uguns ratos, To, kas savā bagātībā pieņēma nabadzību (2 Kor 8, 9), jo pats to vēlējās, To, kas, izvēlēdamies vājumu, dāvā spēku visiem, kuri sauc: “Tu esi svētīts, kas nāc saukt atpakaļ Ādamu!”

Tu atklāj savu spēku, izvēloties trūkumu. Mācekļu drēbes liecināja par nabadzību, bet atbilstoša Tavai varenībai bija Tavu bērnu himna un ļaužu lielais skaits. Tie sauca: “Hosanna!” – tas ir: “Jel glāb! Glāb Tu, kas esi Debesu augstumos!”

Visaugstais, glāb pazemotos! Apžēlojies par mums, pieņem mūsu klātos palmu zarus. Olīvkoku zari, kas šūpojas ļaužu rokās, aizkustinās Tavu sirdi, ak, Tu, kas nāc saukt atpakaļ Ādamu.

Manu roku radība, atbild Radītājs, es pats nāku Tev pakaļ. Vienīgi es pats spēju tevi atbrīvot no tava parāda. Es kļūstu par sa­maksu tevis dēļ, lai tevi atbrīvotu. Es tieku krustā sists tevis dēļ, lai tu izbēgtu no nāves. Es eju nāvē, lai tu iemācītos saukt:
“Tu esi svētīts, kas nāc saukt atpakaļ Ādamu!”   
Sv. Romāns Melodijs

Ansambļa Dancis koncerts Magdalēnas draudzē 26.12.2019

Notikumi