Bible

Draudzes prāvesta Andra Kravaļa aicinājums: (klikšķini šeit!)

Ar Dieva palīgu turpinām mūsu dievnama griestu restaurāciju. Kopīgiem spēkiem esam pabeiguši altāra daļas renovāciju. Pirms Lieldienām īstenojām griestu atjaunošanas pirmo posmu (konservācijas darbu izmaksas bija 30 250,00 EUR). Sirsnīgs paldies visiem par ziedojumiem, atbalstu un palīdzību!

Šobrīd mūsu baznīcā turpinām dievnama griestu un sienu augšējās daļas restaurāciju, restaurātoru komanda SIA “RERE MEISTARI” Kristīnes Gulbes vadībā veic restaurācijas darbus.

Līdz 2016. gada 30. oktobrim mums ir jāpabeidz iesāktie darbi, jo esam saņēmuši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas un Rīgas Domes atbalstu (kopā 48 % no visas projekta summas).

Projekta kopējas izmaksas ir 54 114,48 EUR, no kuriem 28 114,48 EUR jeb 52% ir mūsu – Svētās Marijas Magdalēnas draudzes – līdzdalība.

2012. – 2014. gadā ar Dieva svētību un daudzu cilvēku līdzdalību esam īstenojuši ERAF projektu (nomainīta baznīcas grīda, atjaunota fasāde, veikta logu renovācija un jumta seguma nomaiņa).

Lūdzu Jūs izmantot un apzināt arī savas iespējas – uzņēmuma vadītājus, draugus, paziņas kā iespējamos atbalstītājus un ziedotājus. Mūsu draudzei ir sabiedriskā labuma organizācijas statuss.

Svētīgā māte Terēze saka: Nav svarīgi, cik daudz mēs dodam. Svarīga ir mīlestība, kuru savā devumā mēs ieliekam.

Aicinu Jūs katru savu iespēju robežās iesaistīties mūsu dievnama restaurācijā! Ticu un ceru, ka kopīgiem spēkiem mums izdosies sekmīgi pabeigt iesāktos darbus!

Svētā Marija Magdalēna, lūdz Dievu par mums!

 

Kontakti:
Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudze
Reģ. Nr. 90000099163
PVN reģ. Nr. LV90000099163
Juridiskā adrese: Klostera iela 2, Rīga, LV- 1050
Banka: SWEDBANK AS
SWIFT kods: HABALV22
IBAN kods: LV77HABA000140J051886

Draudzei piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss (Finanšu ministrijas 2006. gada 24. novembra lēmums nr. 260)

Griestu remonts

Šobrīd notiek griestu notīrīšana un turpmāk veicamo darbu apzināšana.