Lūgšanu grāmata

Iepazīsti Dievu caur mūziku
Aktualitātes

Klusā nedēļa un Lieldienas

Klusā nedēļa un Lieldienas

ipasas_vajadzibas2 plakats-monteverdi

afisa_ludzina2IeskatsMieram Tuvu” koncerta norisē


2014. gada 13. aprīlī plkst. 14.00 Mārupes novada Mūzikas un mākslas skolas zālē (Mazcenu aleja 39, Jaunmārupe, Mārupes novads), notiks Katoļu baznīcas dievkalpojums! Visi laipni aicināti!


24 aprīlī plkst. 15. 0s notiks Ģimeņu atbalsta grupas tikšanās Klostera ielā 4 Māras zālē , kuru vadīs psiholoģe veselības veicināšanas speciāliste Dzintra Bušmane un seminārists Māris Veliks


Psiholoģiskas konsultācijas māmiņām gaidībās un vecākiem, kam ir bijusi bērna zaudējuma pieredze. (Diāna Staņko: 26388578, Dzintra Bušmane: 27024699)


Gavēņa laika Krustaceļš mūsu draudzē trešdienās un piektdienās plkst. 17.45! Pirms vakara dievkalpojumiem 18.40 Vakara lūgšanas— Vesperes!


Draudzē ir Labā Gana katehēzes grupa bērniem no 3 līdz 6 gadiem! Aicinājums pieteikties pie Zanes (25449665)! Aicināti visi!


Sv. Mises mūsu draudzē darbdienās no rītiem plkst. 7.30. Vakara dievkalpojumi plkst. 19.00. Pirms vakara sv.Mises plkst. 18.40 vesperes. Dievkalpojumi svētdienās plkst. 8.00, 10.00, 14.00 (angļu val.) un 18.00.


Svētdienas skolas nodarbības : svētdienās pēc sv. Mises plkst. 10.00!


Draudzes svētdienas skola aicina kalpošanā (darbā ar bērniem un pieaugušajiem) interesentus / palīgus / vecākus ticības tālāknodošanas darbā (katehēzē). Pr. Andris vai Ilze t. 29447445


Katru piektdienu no plkst 16.00 līdz 17.30 Izlīgšanas sakramentu mūsu draudzē pieņem priesteris Alberto Sanchez (Spānija) t. 25456506.


Diplomēta pastorālā konsultante Arisa Fomina tiekas ar atsevišķām personām, kā arī ģimenēm, sniedzot atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmu risināšanā. Tālr. nr.: 26107411, e-pasts: arisafomina@yahoo.com

Gaidāmie notikumi 2014.gadā

Vidzemes katoļu jauniešu centrs aicina visu Latvijas draudžu un kopienu jauniešus uz Jauno Līderu semināru. Seminārs notiks no 4. – 6. aprīlim Rīgā, Mārstaļu ielā 10. Dalības maksa – 13 EUR. Jauniešiem no M. Magdalēnas draudzes dalības maksu sedz draudzes prāvests.
Sīkāka informācija un pieteikšanās, zvanot pa tel. 26387954 (Signe) un rakstot uz e-pastu vkjcentrs@gmail.com


Lekciju cikls “Domāsim kopā”! Lekcijas notiek katra mēneša otrajā un ceturtajā ceturdienā pl. 18.00 KN “Mazā ģilde”Amatu ielā 3/5 – Vecrīgā.
Uzstājas Latvijā pazīstami lektori. (Ieeja brīva) Detalizētāks lekciju cikla apraksts šeit


Svētceļojums uz Svēto Zemi. 21.04.2014. – 29.04.2014. Sīkāka informācija par svētceļojumiem: www.shalomisrael.lv


Sastapt Jēzu Euharistijā. Aicinām uz ikgadējām rekolekcijām sv. Terēzes karmelītu klosterī Birkenverderē no 2014. gada 6.-11. jūlijam! Rekolekcijas vada karmelītu tēvi. Orientējošā dalības maksa 160-190 eiro. Tuvāka informācija: www.karmel-birkenwerder.de


Katru trešdienu plkst. 19.00, Rīgā, Klostera ielā 4, kopienas “Effata” tikšanās: slavēšana, Dieva vārda katehēze, aizlūgšanas, sadraudzība.


Ikonu gleznošanas nodarbības notiek Rīgas Katoļu ģimnāzijā sestdienās 307 kab. pl. 11.00. Nodarbības vada Latvijas Kristīgās akadēmijas absolvente Ņina Skangale-Začeste, Mag. theol. Nodarbības ilgums līdz 4 akadēmiskajām stundām, samaksa par vienu nodarbību 5,00 Ls. Interesentus lūdzam pieteikties pa tālruni: 28315717.